Dekrety
Muzyka
Tapety
Regulamin


§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) przedstawia warunki i zasady korzystania ze stron internetowych zlokalizowanych pod adresem www.anielskiepliki.pl, www.slawomirmika.pl, www.baselldorff.pl i www.brahman.pl (zwanej dalej Serwisem) oraz warunki darmowego udostępniania materiałów i sprzedaży dostępu do warsztatów, szkoleń, materiałów i plików.

2. Każda osoba może przeglądać zawartość serwisu, lecz z chwilą, kiedy dokona jakiegokolwiek zamówienia materiałów darmowych lub płatnych (na przykład poprzez wpisanie swojego adresu e-mail), zapisu na listę adresową, osoba ta staje się Użytkownikiem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i Polityką Prywatności serwisu, w pełni zgadza się i akceptuje zawarte w nich zapisy i zasady użytkowania i zgadza się je bezwzględnie przestrzegać. Jeśli osoba nie zgadza się z przedstawionym Regulaminem lub Polityką Prywatności serwisu, nie może korzystać w żaden sposób z materiałów, warsztatów, szkoleń i plików, nie może zapisywać się na listę adresową ani składać jakichkolwiek zamówień za pomocą Serwisu,

3. Administratorem danych osobowych, oraz właścicielem Serwisu jest firma:
„CONNES” Centrum Terapii i Rozwoju Sławomir Mika
Oś. 1 Maja 31/5
44-304 Wodzisław Śląski
NIP: 6472263879
Regon: 277676091
Tel. 887 62 62 00
e-mail: poczta@slawomirmika.pl <mailto:poczta@slawomirmika.pl>
Działalność gospodarcza została zarejestrowana:
W
pis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzony przez:
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
pod numerem: 12439/2001
mBank :
16 1140 2004 0000 3702 6516 6692

4. W celu korzystania z Serwisu i dostarczanych przez niego materiałów wymagane są standardowe urządzenia zawierające oprogramowanie, które pozwala na:
- przeglądanie zawartości stron www,
- przeglądanie plików multimedialnych w spostaci video i audio
w szczególności plików w formatach .avi .mp3 .wave .flv .swf  i flash.
- posiadanie programu służącego do rozpakowywania danych zapisanych w formatach .rar i .zip.
- posiadanie aktywnej skrzynki pocztowej e-mail należącej do osoby, która z Serwisu korzysta i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem tej skrzynki pocztowej.

5. W celu poprawnego działania Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika oprogramowania, które służy do przeglądania strony WWW i który obsługuje technologie „cookies”. Jeśli osoba korzystająca z Serwisu nie posiada takich technologii, Serwis może nie działać poprawnie. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie Serwisu. Zaleca się odblokowanie w posiadanym oprogramowaniu możliwości korzystania z technologii „cookies”  lub zainstalowanie oprogramowania obsługującego technologię „cookies”. Technologia korzystająca z plików „cookies” polega na zapisywaniu w pamięci komputera osoby odwiedzającej Serwis plików zawierających informacje pomagającej w personalizacji usług Serwisu.

§ 2
PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem Serwisu jest
a)  zapisywanie na listę adresową właściciela serwisu i otrzymywanie dzięki temu darmowych materiałów w formie plików oraz informacji o płatnych szkoleniach i produktach.
b) sprzedaż miejsca na szkolenia i warsztaty, które odbywają się na żywo
c) sprzedaż dostępu do warsztatów, szkoleń, materiałów, plików dźwiękowych i plików innego rodzaju za pomocą Internetu.
d) darmowe udostępnianie lub sprzedaż licencji dotyczących prowadzenia warsztatów
e) darmowe udostępnianie lub sprzedaż licencji dotyczących wykorzystywania plików

2. Udostępnienie za pomocą Internetu odbywa się poprzez dostarczenie na pocztę elektroniczną Użytkownika linka lub linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów, warsztatów, szkoleń, plików itp. Warsztaty, szkolenia, materiały, mają głównie postać tekstową odczytywaną przez standardowe oprogramowanie do przeglądania stron WWW. Część z oferowanych warsztatów i szkoleń mogą zawierać dodatkowo materiały multimedialne i pliki różnego rodzaju. Dostęp do danych warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików następuje po zaksięgowaniu płatności za dane warsztaty, szkolenia, materiały lub pliki.

3. Serwis na swoich stronach zawiera prezentacje darmowych plików, które są udostępniane użytkownikowi po zapisaniu się na listę adresową, czyli po wyrażeniu zgody na otrzymywanie przez użytkownika wiadomości. Serwis prezentuje materiały, które użytkownik otrzyma po zapisaniu się na listę adresową. Użytkownik wpisując swój adres e-mail i imię na stronach serwisu w celu otrzymania darmowych materiałów, zapisuje się tym samym na listę adresową właściciela serwisu, z której to te darmowe materiały są wysyłane.

4. Serwis może prowadzić działalność takrze poprzez podmioty, które działają w ramach programu partnerskiego. Dzięki temu istnieje możliwość złożenia zamówienia na innej stronie, przy czym realizacją zamówień zajmuje się Sprzedawca (Właściciel tego serwisu.)


§ 3
ZASADY KORZYSTANIA I UMIESZCZANIA ANIELSKICH PLIKÓW NA STRONIE WWW

1. Anielskie Pliki są darmowe i możesz je kopiować i przesyłać je swoim znajomym

2. Możesz umieścić Anielskie Pliki na swoim blogu, stronie internetowej lub profilu internetowym. By móc to zrobić wykonaj 3 proste kroki. Opis 3 kroków znajdziesz tutaj:
   http://www.AnielskiePliki.pl/umieszczanie_na_stronie.html

3. Jeśli chcesz umieścić Anielskie Pliki na swoim blogu, stronie internetowej lub profilu internetowym, to możesz umieścić tylko i wyłącznie pliki z trzech wybranych przez siebie działów z Anielskich Plików. Działy Anielskich Plików to np: 1. Lekcje Duchowe, 2. Muzyka Dobroczynna, 3. Tapety Afirmacyjne i inne, które znajdują się na stronie AnielskiePliki.pl

4. Anielskie Pliki może umieszczać na własnej stronie internetowej, blogu lub profilu internetowym tylko osoba, która wcześniej pobierała już Anielskie liki na własne cele i znajduje się na liście adresowej właściciela serwisu. Wypisanie się osoby z listy adresowej właściciela serwisu musi wiązać się z usunięciem przez tą osobę wszystkich plików, które ta osoba umieściła na swojej stronie internetowej, blogu lub profilu internetowymj.

5. Każda osoba, któa umieszcza Anielskie Pliki na swojej stronie internetowej, blogu lub profilu internetowym zobowiązuje się do usunięcia za swojej strony internetowej, blogu lub profilu internetowym Anielskich Plików lub ich aktualizacji na każde żądanie właściciela serwisu AnielskiePliki.pl. Termin aktualizacji lub usunięcia plików to 30 dni od dnia otrzymania prośby przesłanej e-mailem przez właściciela serwisu AnielskiePliki.pl.

6. Osoba, która otrzymała Anielskie Pliki do umieszczenia na swojej stronie internetowej, blogu lub profilu internetowym wraz z dodatkowymi plikami (grafika, opisy) nie może przekazywać tych dodatkowych plików innym osobom (grafika, opisy). Wszelkie dodatkowe pliki takie jak grafika, opisy itp. słyżą tylko umieszczeniu ich na stronie internetowej, blogu lub profilu internetowym w celu przezentacji plików, które są udostępniane do pobrania i tylko przez osobę, która te pliki otrzymała od właściciela serwisu AnielskiePliki.pl. Nie można wykorzystywać tych dodatkowych plików do jakichkolwiek innych celów.

7. Osoba umieszczając Anielskie Pliki na własnej stronie internetowej musi umieścić prezentację graficzną każdego udostępnianego pliku i opis każdego liku. Opis musi zawierać przynajmniej takie dane:
a) Autor: Sławomir Mika
b) Pochodzenie: www.AnielskiePliki.pl

8. Użytkownik czyli osoba, która pobiera pliki lub udostępnia je na swojej stronie internetowej, blogu lub profilu internetowym nie może:

Użytkownik nie może niczego w tych plikach zmieniać :)
Użytkownik nie może tych plików sprzedawać
Użytkownik nie może wykorzystywać tych plików do tworzenia innych plików i projektów.
Użytkownik nie może wykorzystywać plików do celów komercyjnych.


§ 4
KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady dotyczące zapisywania się na listę adresową oraz składania zamówień i ich realizacji.

przedstawione na stronie internetowej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanych usług i produktów oraz ich ceny oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich akcji promocyjnych, sprzedażowych i wyprzedażowych.

1. Zamówienie może składać każda osoba fizyczna,
mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna. Zamówienie jest składane i realizowane w języku polskim. Wszelkie materiały, szkolenia, warsztaty zostały stworzone w języku polskim. Zakupów w serwisie mogą dokonywać wyłącznie obywatele i rezydenci Unii Europejskiej. Jednostki organizacyjne lub osoby prawne mogą dokonywać zakupów jeśli ich siedziba znajduje się na terenie Polski. Zakupów z terenu Unii Europejskiej mogą dokonywać tylko osoby fizyczne z przeznaczeniem na ich cele osobiste. Zakup oznacza, że użytkownik oświadcza, że spełnia powyższe warunki.

Miejscem świadczenia usług jest Polska.

Użytkownicy chcący nabyć dostęp do warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików mogą to zrobić za pośrednictwem Serwisu.

2. Użytkownicy korzystający z serwisu mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych, reklamowych, darmowych materiałów, plików ( w szczególności informacji o nowościach w ofertach, nowościach promocyjnych, nowych wydarzeniach, rekrutacji lub innych towarach lub usługach oferowanych przez sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podnioty z nim współpracujące) .

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych, promocyjnych i darmowych materiałów i plików ( w szczególności informacji o nowych ofertach, promocjach, nowych wydarzeniach, rekrutacji lub innych towarach lub usługach oferowanych przez sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące)   poprzez wpisanie się na listę adresową Administratora Danych Osobowych (właściciela serwisu). Wpisanie się na listę adresową polega na wpisaniu swojego adresu e-mail na stronach serwisu w celu otrzymania darmowych materiałów, które wysyłane są wyłącznie do osób znajdujących się na liście adresowej właściciela serwisu. Dobrowolne wpisanie się na listę adresową oznacza zgodę użytkownika na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz, 1204).

Użytkownik dokonuje wpisania na listę adresową poprzez potwierdzenie, że chce otrzymywać od właściciela serwisu wiadomości z darmowymi materiałami, lekcjami, plikami, informacjami o płatnych szkoleniach i produktach. Użytkownik potwierdza to poprzez kliknięcie w specjalny link. Link który służy do potwierdzania jest wysyłany do użytkownika po tym, jak użytkownik wpisze swój e-mail i imię na stronach serwisu. Potwierdzając to, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych, promocyjnych i darmowych materiałów i plików ( w szczególności informacji o nowych ofertach, promocjach, nowych wydarzeniach, rekrutacji lub innych towarach lub usługach oferowanych przez sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące) .

Z serwisu mogą korzystać tylko osoby, które znajdują się na liście adresowej właściciela serwisu. Każda osoba może w każdej chwili zapisać się na listę adresową właściciela serwisu podając swój e-mail i imię. Każdy użytkownik przed otrzymaniem plików zostaje zapytany o zgodę na otrzymywanie emaili zawierających darmowe pliki i informacje o płatnych szkoleniach i produktach. Każdy użytkownik może wyrazić zgodę lub ją odrzucić. W przypadku odrzucenia zgody, darmowe pliki nie będą dostarczane. Darmowe pliki są przeznaczone wyłącznie dla osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od właściciela serwisu, czyli zgodziły się na dołączenie do listy adresowej właściciela serwisu.

Użytkownik zapisując się na listę adresową Administratora Danych Osobowych zgadza się na otrzymywanie wyżej wymienionych informacji na swój adres e-mail lub swój numer telefonu lub adres domowy, który podał podczas zapisywania się na listę adresową Administratora Danych Osobowych.

Zgoda użytkownika na otrzymywanie otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych, promocyjnych i darmowych materiałów i plików ( w szczególności informacji o nowych ofertach, promocjach, nowych wydarzeniach, rekrutacji lub innych towarach lub usługach oferowanych przez sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące)  może być odwołana w każdej chwili poprzez wiadomość e-mail wysłaną do Administratora Danych Osobowych z informacją o odwołaniu chęci otrzymywania tego rodzaju wiadomości lub poprzez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Administratora Danych Osobowych. Link służący do wypisywania się z listy adresowej Administratora Danych Osobowych jest odpowiednio opisany i znajduje się w dolnej części wiadomości e-mail.

2. W celu realizacji zamówienia na dostęp do warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików konieczne jest złożenie zamówienia poprzez dokonanie odpowiednich czynności w Serwisie. Czynności umożliwiające zamówienie dostępu do warsztatów, szkoleń, materiałów i plików opisane są na stronie Serwisu. By zamówić dostęp do warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie zawierającej opis warsztatów, szkoleń, materiałów i plików.

3. By móc dokonać zamówienia konieczne jest podanie niezbędnych danych. Jest to warunek dokonania zamówienia.

4. Każde zamówienie jest weryfikowane. Weryfikacja odbywa się poprzez wysłanie do zamawiającego wiadomości e-mail na adres przez niego podany w momencie składania zamówienia. Otrzymanie przez Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia oznacza, że zamówienie zostało złożone właściwie i że umowa została zawarta..

5.  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Dlatego kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem serwisu dotpay.pl, który dostępny jest podczas dokonywania płatności. Regulamin ten można znaleźć na stronie serwisu www.dotpay.pl <http://www.dotpay.pl>. Zamówienie złożone przez Użytkownika realizowane jest po odnotowaniu przez Administratora należności uiszczanej przez Użytkownika. Należność jest uiszczana dostępnymi i opisanymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny. Cena jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

6. Użytkownik, który zamówił dostęp do płatnych warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików, otrzymuje zamówione materiały poprzez uzyskanie do nich dostępu drogą internetową. Osoba składająca zamówienie otrzymuje dostęp do warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że na stronie z opisem warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików jest napisane inaczej. Użytkownik, który złożył zamówienie otrzymuje dostęp do materiałów za pomocą linka (adresu internetowego) który przesyłany jest do Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail, który użytkownik podał podczas składania zamówienia. Umieszczone w warsztatach, szkoleniach pliki może pobrać na własny komputer i wykorzystywać na własny użytek, o ile istnieje możliwość pobrania i ta możliwość jest opisana w otrzymanych warsztatach, szkoleniach, materiałach lub plikach.

7. Użytkownik otrzymujący dostęp do płatnych warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików nie ma prawa udostępniać do nich linka, ani żadnych materiałów dostępnych w otrzymanych warsztatach, kursach, materiałach lub plikach innym osobom. Zamówienie uważa się za zrealizowane jeśli użytkownik opłaci dostęp do warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików i otrzyma do nich dostęp. Użytkownik otrzymujący dostęp do warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików otrzymuje je na minimum 30 dni, chyba że w opisie warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików jest napisane inaczej. Wyjątkiem stanowią pliki, które mają możliwość pobrania do komputera i ta możliwość jest opisana. Pliki pobierane można wykorzystywać bez ograniczenia czasowego.

8. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości lub choroby, przed skorzystaniem z seansu oddechowego (o ile został dołączony do oferty) należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli lekarz będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, że seans oddechowy może zagrażać życiu lub zdrowiu Kupującego, lub wywołać inną dolegliwość powinno się zaprzestać korzystania z tego seansu. Informacje zawarte na stronach Serwisu nie są poradą medyczną. Seanse są osobiście wykorzystywane przez Sławomira Mika, jednak nie dla każdego mogą działać tak samo. Sławomir Mika nie daje gwarancji skuteczności materiałów. Sławomir Mika nie daje żadnych zapewnień dla Kupującego, co do efektów stosowania seansów i pozostałych materiałów udostępnianych przez serwis i sprzedającego.

Dział B. Prawa do materiałów pobranych z płatnych warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików będących przedmiotem poszczególnych sprzedaży i prawa do bezpłatnie udostępnianych plików.

9. Użytkownik otrzymując bezpłatne pliki może je kopiować i rozpowszechniać zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej. Użytkownik, który otrzymał darmowe pliki nie może ich wykorzystywać do celów komercyjnych. Chyba, że otrzymał stosowną płatną lub bezpłatną licencję. Użytkownik otrzymujący dostęp do płatnych warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików może je użytkować zgodnie z przeznaczeniem, a materiały i pliki odtwarzać bezpośrednio poprzez stronę internetową, lub poprzez odpowiednie programy po pobraniu plików na komputer Użytkownika zamawiającego. Użytkownik, który pobrał płatne materiały lub pliki otrzymuje je na własny użytek i nie może ich powielać, kopiować i wykorzystywać w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub fragmentach lub zmieniać czegokolwiek w tych plikach. Zabronione jest rozpowszechnianie, przekazywanie, udostępniania i odtwarzanie publiczne pełnej lub częściowej zawartości warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików bez względu na cel i formę tych działań.

10. Zezwala się na utworzenie jednej kopii zapasowej do plików pobranych ze strony płatnych warsztatów, szkoleń o ile takie pliki do pobrania w warsztatach i szkoleniach się znajdują, celem zabezpieczenia się przed utratą materiałów. Po upływie minimum 30 dni dostęp do warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików może być w każdej chwili zatrzymany a ponowne uzyskanie do nich dostępu wiąże się z ponownym zakupem dostępu do warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików o ile kurs będzie jeszcze dostępny w ofercie. Termin 30 dni obowiązuje o ile w treści oferty nie zaznaczono inaczej.

11. Każda osoba nabywająca warsztaty, kursy, materiały lub pliki zobowiązuje się dbać, by żadne inne osoby nie miały do nich dostępu, ani do ich części i by nie istniało zagrożenie, że inne osoby mogłyby te warsztaty, kursy, materiały lub pliki lub ich części powielać, kopiować i wykorzystywać w sposób niedozwolony.

12. Wszelkie materiały udostępniane na stronach Serwisu, bez względu na to, czy są darmowe czy płatne i materiały składające się na kursy oferowane przez Serwis podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

13. Właściciel serwisu może odmówić realizacji zamówienia jeśli została osiągnięta maksymalna ilość uczestników warsztatów, szkoleń lub maksymalna ilość pakietów promocyjnych, pakietów produktów lub usług, które zostały przeznaczone do sprzedaży. W takim przypadku osoba zamawiająca otrzyma wiadomość e-mail o nieprzyjęci zamówienia. Jeśli osoba zamawiająca otrzymała taką wiadomość, a wcześniej dokonała wpłaty za produkt lub usługę, to otrzyma zwrot tej wpłaty w ciągu 14 dni na podane przez siebie konto.

14. Wszystkie ceny podane są w walucie Polskiej (polskich złotych) PLN.

15. Kupujący może zwrócić się do właściciela serwisu o wystawienie rachunku za zakup w serwisie. Rachunek zostanie wystawiony w ciągu 7 dni od otrzymania prośby. Rachunek nie jest wystawiany, kiedy prośba o otrzymanie rachunku wpłynęła po trzech miesiącach od dnia dokonania zakupu w serwisie.

16. Miejscem zawarcia umowy jest miejsca prowadzenia działalności właściciela serwisu.

17. Użytkownik pozostawiający swój komentarz w serwisie lub innych serwisach należących Właściciela tego serwisu, zgadza się na pozostawienie w tym samym miejscu komentarza również po zakończeniu korzystania z serwisu i usług Właściciela tego serwisu.

18. Serwis korzysta z automatycznego systemu wysyłania wiadomości e-mail. Użytkownik korzystając z serwisu zgadza się na otrzymywanie wiadomości wysyłanych bezpośrednio przez właściciela serwisu, jak i wysyłanych za pomocą automatycznego systemu wysyłającego z którego korzysta właściciel serwisu. Automatyczny system wysyłający jest to system, który w sposób automatyczny wysyłą użytkownikowi serię wcześniej przygotowanych wiadomości e-mail.

19. Użytkownik serwisu zgadza się na publikowanie opinni, którą użytkownik wyrazi w formie listów do właściciela serwisu. Opinie mogą dotyczyć materiałów, warsztatów i innych usług i produktów oferowanych przez właściciela serwisu.§ 5
REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem Serwisu oraz uwagi związane z jego działaniem mogą być zgłaszane przez Użytkownika drogą elektroniczną bezpośrednio do Administratora Serwisu lub osób przez niego wskazanych.

2. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane będą na bieżąco przez Administratora Serwisu w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji w uzasadnionych przypadkach oraz do udzielania odpowiedzi na zagłoszenia na oficjalnych stronach Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne odbywa się poprzez wysłanie go na adres e-mail Administratora Serwisu.

3. Każdy Użytkownik posiada prawo rezygnacji z zakupionych warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików, jeśli nie będzie on zadowolony z ich treści. Użytkownik taki otrzyma zwrot całości zainwestowanej w warsztaty, szkolenia, materiały lub pliki kwoty pod warunkiem, że trwale usunie on wszystkie pobrane materiały i pliki, oraz trwale usunie otrzymane linki umożliwiające dostęp do warsztatów, szkoleń, materiałów i plików. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zakupionych warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików najpóźniej do 30 dnia włącznie od dnia otrzymania dostępu do warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików, chyba, że na stronie oferty zaznaczony jest inny dłuższy termin. W szczególnych przypadkach Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików. Jako szczególne przypadki rozumie się sytuacje, gdzie Użytkownik w wyraźny sposób nadużywa prawa do zwrotu zakupionego produktu, na przykład dokonując wielokrotnych zwrotów tych samych warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików lub kupując dostęp do wielu warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików, które każdorazowo są zwracane itp.

4. Informacja o rezygnacji z kursu powinna zostać przesłana przez Użytkownika do Administratora Serwisu drogą elektroniczną z tego samego adresu e-mail, który został podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia na kurs. Informacja taka powinna w szczególności zawierać imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail podany podczas składania zamówienia na dostęp do warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików, a także nazwę (np.: warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików) do których osoba otrzymała dostęp, datę i cenę jego zakupu.

5. Najpóźniej wciągu 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości mailowej informującej o chęci zwrotu Administrator Serwisu skontaktuje się z Użytkownikiem przekazując mu swoją decyzję dotyczącą danego zwrotu.

6. Warunkiem zwrotu całości kwoty zapłaconej przez Użytkownika za dostęp do warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików jest usunięcie wszystkich otrzymanych plików, materiałów i linków z pamięci komputera i wszelkich nośników na których użytkownik utrwalił te materiały. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany przez Administratora Serwisu najpóźniej wciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia prośby o zwrot. Zwrot pieniędzy zrealizowany zostanie za pośrednictwem przelewu bankowego na konto bankowe wskazane wcześniej przez Użytkownika drogą mailową. W szczególnych przypadkach Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kosztów manipulacyjnych zwrotu ze zwracanej Użytkownikowi kwoty.

7. Jeśli użytkownik otrzyma w wyniku realizacji zamówienia inny towar lub usługę od tej którą zamawiał, to może skontaktować się z właścicielem serwisu drogą e-mailową i prosić o wymianę lub zwrot całości kwoty. Użytkownik na zgłoszenie tego faktu ma 30 dni od dnia otrzymania towaru lub usługi innej od tej, którą zamawiał.

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest
„CONNES” Centrum Terapii i Rozwoju Sławomir Mika
Oś. 1 Maja 31/5
44-304 Wodzisław Śląski
NIP: 6472263879
Regon: 277676091
Tel. 887 62 62 00
e-mail: poczta@slawomirmika.pl <mailto:poczta@slawomirmika.pl>
Działalność gospodarcza została zarejestrowana:
W
pis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzony przez:
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
pod numerem: 12439/2001

2. Administrator Danych Osobowych powierzył na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych firmie:
SUPORT Mirosław Kryska
Ul. Trzebińska 40
32-500 Chrzanów

NIP: 6281007941
REGON: 276164178

Powierzenie przetwarzania danych osobowych firmie SUPORT Mirosław Kryska odbywa się do czasu wypowiedzenia umowy i obejmuje ono zakres:
a) dostępu do danych
b) przechowywania
c) wykonywania kopii zapasowych oraz przywracania z kopii zapasowych

2. Podczas korzystania serwisu użytkownik może podać poniższe dane w celu realizacji

     1. Imię
     2. Adres e-mail
   

3. Dane osobowe, które są zbierane przez Serwis, przetwarzane są w celach realizacji umowy oraz 
w przypadku, kiedy osoba staje się klientem lub wpisuje się na listę adresową Administratora Danych Osobowych, dane przetwarzane są w celach statystycznych, informacyjnych i marketingowych, przesyłania informacji handlowych, materiałów promocyjnych i reklamowych, utrzymywanie kontaktu i budowanie relacji z potencjalnym klientem lub klientem.

Użytkownik zapisując się na listę adresową, lub składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia i w przypadku listy adresowej, do celów przesyłania materiałów promocyjnych, reklamywoch, przesyłania informacji handlowych, dostępu do darmowych filmów, muzyki i innych materiałów będących częścią akcji promocyjnych.


4. Użytkownik wyraża zgodę na p
rzetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Administratora serwisu w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna - sprzedaży;
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych oraz - w przypadku wpisania się na listę adresową - użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych, reklamowych.

4. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów (ustawy o ochronie danych osobowych) uprawnieniach, a w szczególności o:
   1. Prawie wglądu do jego danych osobowych.
   2. Prawie żądania korekty lub uzupełnienia danych
   3. prawie żadania usunięcia danych osobowych
   4. Pełnych danych Administratora danych osobowych
   5. Prawie żądania zaprzestania wysyłania informacji handlowych
   6. Dobrowolności podania danych.§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść regulaminu jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej w taki sposób, by każdy kupujący przed zawarciem umowy mógł tą treść pozyskać, odtworzyć, utrwalić i przechowywać. By to zrobić wystarczy np: treść regulaminu zaznaczyć za pomocą kursora i przeciągnięcia nim po tekście, klikając prawym przyciskiem myszy wybrać opcję kopiuj i po przejściu do własnego edytora tekstu, lub notatnika wybrać polecenie „wklej”. W przypadku wątpliwości lub trudności co do interpretacji regulaminu, lub utrwalania go na swoim komputerze, kupujący może zwrócić się o pomoc do sprzedawcy.

1. Administrator Serwisu zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności we właściwym i zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych przechowywaniu i strzeżeniu danych osobowych Użytkowników Serwisu. Administrator Serwisu zobowiązuje się także do nie udostępniania bez zgody Użytkowników Serwisu ich danych osobowych żadnym osobom lub podmiotom trzecim, chyba że istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna.

2. Administrator Serwisu jako jego właściciel i zarządca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby Serwis i wszelkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły oraz bez jakichkolwiek zakłóceń. Administrator Serwisu nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub inną niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub programów szkodzących nazywanych wirusami komputerowymi w Serwisie.

3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia o tym jego Użytkowników, w celu ulepszenia Serwisu, dodania do niego nowych usług lub w celu przeprowadzania konserwacji Serwisu.

4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu anonimowych treści kierowanych przez Użytkowników Serwisu do Administratora, jeśli uzna on, że odpowiedzi na te treści warte są publikacji.

5. Zabronione jest bez zgody Administratora Serwisu kopiowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji i innych treści udostępnianych na łamach Serwisu oraz w warsztatach, kursach, materiałach lub plikach udostępnianych przez Serwis.
Wszelkie zdjęcia i grafiki przedstawione w serwisie są własnością ich autorów i zabrania się ich kopiowania i wykorzystywania bez odpowiedniej zgody lub licencji.

6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na łamach Serwisu w postaci jednolitego tekstu Regulaminu wraz z podaniem aktualnej daty jego obowiązywania.

7. Każdy Użytkownik ma obowiązek samodzielnego zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonane przez Użytkownika w Serwisie bez wcześniejszego zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu.

8. W przypadku zapoznania się przez Użytkownika ze zmianami wprowadzonymi do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku ich nie zaakceptowania, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu lub poinformować o zaistniałych dla niego niedogodnościach Administratora Serwisu.

9. Oficjalne oświadczenie Użytkownika o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie przekazane do Administratora Serwisu drogą mailową skutkować będzie usunięciem Użytkownika z Serwisu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawem właściwym dla umowy kupna - sprzedaży jest prawo polskie.

Do wszelkich sporów w związku z serwisem, usługami lub towarami udostępnianymi przez serwis rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby właściciela serwisu.

Do korzystania z Serwisu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), natomiast  do umów kupna - sprzedaży dostępu do warsztatów, szkoleń, materiałów, plików  - przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie obowiązują przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Aktualny regulamin obowiązuje od 09-09-2012

Poznaj Naszych Przyjaciół
Umieść pliki na swojej stronie www
O mnie
Copyright © Sławomir Mika   Wszelkie Prawa Zastrzeżone   All Rights Reserved
Korzystając z serwisu zgadzasz się z Polityką Prywatności i Regulaminem.
Sławomir Mika    Tel. 887 62 62 00   e-mail: poczta@slawomirmika.pl
Regulamin  I  Polityka prywatności Prawa autorskie